Info voor leden

De statuten en reglementen vind je via deze link: https://kanoclubrotterdam.nl/statutenenreglementen/

Er zijn verschillende appgroepen, klik hier voor meer informatie: link 

NB: Whatsapp-groepen zijn geen officiële communicatiekanalen van het bestuur, maar appgroepen die leden nuttig vinden om met elkaar te communiceren over verschillende onderwerpen

stuur een email naar bestuur.jaap@kanoclubrotterdam.nl om toestemming te vragen aan het bestuur voor gebruik van een clubboot buiten Plas/Rotte en clubactiviteiten.

Kano Club Rotterdam heeft een groot aantal clubboten. Er is een lijst opgesteld waarmee aan de leden inzicht gegeven wordt welke boten er zijn en voor wie die geschikt zijn.
Met die lijst kan je kijken in wat voor boot je wilt peddelen en waar die boot te vinden is.

Mocht je contact willen met de Botencommissie, neem dan contact met Iede Monster of Jaap Kraaijenga of Harm van der Meer

Er is een lijst van clubboten die hangt bij de ligplekken bij 133 en 135.

Kano Club Rotterdam heeft een flink aantal clubboten; om de leden inzicht te geven welke boten er zijn en voor wie die geschikt zijn, is een lijst opgesteld.
Met die lijst kan je kijken wat voor boot je wilt peddelen en waar die boot te vinden is.

Bijvoorbeeld: je wilt in een boot peddelen die mbt vaareigenschappen zit tussen een grootwaterboot (GB) en een K1.

Daarvoor zijn 2 groepjes van boten beschikbaar die als “type Laance” en “type als Swift” zijn aangegeven.

En van elke boot is het nummer, de ligplek, het stabiliteitsniveau (met de wobble-factor = WF), de gewichtsklasse in kg van de vaarder en de kwetsbaarheid van de boot (met een N-cijfer) aangegeven.

Daarbij zijn de boten in categorieën verdeeld (bijvoorbeeld grootwaterboot of K1 of canadees) en zijn kenmerken van elke boot aangegeven.
Bovenaan de lijst staat een legenda met beschrijving van de kenmerken zodat bij het kiezen van een boot bekend is welke eigenschappen die boot heeft.

Elke clubboot heeft een nummer.

Dat nummer staat op de achterzijde van de boot zodat het nummer makkelijk zichtbaar is als een boot uit zijn ligplek wordt gepakt.

De voormalige RCC boten hebben al een nummer RCC…

De voormalige ND-boten hadden een nummer en hebben inmiddels of krijgen een nummer KCR…

Als de voormalige RCC-boten vervangen worden in de loop der tijd dan vervallen die nummers.

Bij de “K1-achtige”-boten is de stabiliteit een belangrijke info.
Daarvoor is de wobblefactor (WF) aangegeven; deze WF wordt in Engeland gebruikt; schaal van 1 t/m 10 waarbij 10 = stabiel en 1 = zeer onstabiel.

Voor Canadezen, grootwaterboten, jeugdboten en wildwaterboten is de WF niet van toepassing.

Daarnaast is de kwetsbaarheid van elke boot aangegeven met een “N-cijfer” van 1 t/m 4 waarbij N1 = stabiel, mindere kwetsbaar en N4 = minst stabiel en meest kwetsbaar.

Het spreekt dat met kwetsbare boten voorzichtig wordt omgegaan.

Op de achterpunt van de boot is/wordt een stickertje geplakt met het “N-cijfer”.

Tevens zijn alle ligplekken voorzien van een nummer of een letter+een nummer zodat je ziet waar je die boot kan vinden.
De ligplekken zijn geclusterd in de volgende locaties:

  • De (binnen)loods van 133 met de nr 1 t/m 50
  • De (buiten=tuin)loods van 133 met de nrs 101 t/m 150
  • De zolder van 133 met de nrs 201 etc.
  • De gang van 133 met de nrs 301 etc. (hier hangt een K4)
  • Het dak van de tuinloods van 133 met nr 401 (hier ligt een K4)
  • De werk/sport ruimte van 133 met nrs 501 etc (hier hangen enkele kwetsbare boten).
  • De (binnen)loods van 135 met de nr L1 t/m L100
  • De (buiten=tuin)loods van 135 met de nrs T1 t/m T50
  • De zolder van 135 met de nrs Z1 etc.
  • De ‘Zaag’ (locatie buiten Rotterdam) met nr A1 (hier ligt een Gatz canadees voor 3 personen).

Hanneke Veldhuijzen is de vertrouwenscontactpersoon (VCP). Zij is beschikbaar wanneer zich situaties voordoen waarin je qua omgang en communicatie er niet uitkomt met medeleden en/of het bestuur. Laat een dergelijke situatie niet te hoog oplopen en vraag gerust om support. Je kunt een e-mail sturen en dan wordt er contact met je opgenomen. Je situatie wordt integer benaderd. 

Hanneke heeft ruim 25 jaar werkervaring in de zorg maar is geen gecertificeerd vertrouwenspersoon of mediator. Zij sluit zich aan bij de groep VCP’s in Rotterdam en volgt een bijbehorende training.

Contact: vertrouwenscontactpersoon@kanoclubrotterdam.nl

Vul je naam in – voluit en duidelijk leesbaar – op de turflijst, vervolgens kan je je consumpties turven onder de betreffende kolom. Er zijn 2 turflijsten – een voor de koelkast en een voor de snacks en snoep.
Eens per kwartaal krijg je een betaalverzoek voor je consumpties. In de toekomst zal het innen via automatische incasso’s gaan.

Stuur dan een mail naar de secretaris: secretaris@kanoclubrotterdam.nl